Tietosuojaseloste

Asianajotoimisto Evon Lakipalvelu Oy kerää ja käsittelee sellaisia henkilötietojasi, jotka ovat tarpeellisia toimeksiannon avaamista ja hoitamista varten. Kaikessa käsittelyssä noudatamme soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka käsittää muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679). Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ja miksi henkilötietojasi käsitellään toimistossamme ja mitkä ovat sinun oikeutesi.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Asianajotoimisto Evon Lakipalvelu Oy
Kimmo Koskentausta
Osoite: Tuulosentie 1, 14810 Tuulos
Puhelin: 010 574 1460
Sähköposti: toimisto@evonlakipalvelu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Toimeksiantojen hoitamista varten. Tällainen käsittely pitää sisällään mm. kirjeenvaihtoa ja muuta viestintää asiakkaan kanssa, eturistiriitatarkistuksen tekemistä ja laskutuksen hoitamista. Edustaessamme sinua voimme joutua toimeksiantokohtaisesti käsittelemään myös arkaluonteisia tietojasi (esim. rikosrekisteritietoja), jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  • Asiakkaidemme tunnistamista varten siten kuin rahanpesulainsäädäntö meitä velvoittaa.

  • Verkkosivujemme kehittämistä varten. Tällainen käsittely edellyttää meitä keräämään kävijäliikenteeseen liittyvää tieto kuten evästeitä.

Kaikki toimeksiannon hoitamisen edellyttämä henkilötietojen käsittely perustuu asianajotoimintaa sääntelevään lainsäädäntöön ja tapaohjeisiin, jotka velvoittavat meitä valvomaan asiakkaan etua ja oikeutta. Samat ohjeet velvoittavat meitä myös ajallisesti rajoittamattomaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuteen kaiken sellaisen henkilötiedon osalta, jonka saamme tietoomme toimeksiannon hoitamisen yhteydessä.

Käsittelemämme henkilötietoryhmät

Toimeksiantojen hoitamista varten tarvitsemme muun muassa seuraavat tiedot: toimeksiantajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, syntymäaika ja henkilötunnus, y-tunnus, puhelinnauhoitteita tai muita äänitallenteita. Rahanpesulainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemme lain edellyttämät asiakkaan tuntemistiedot kuten henkilöllisyystunnuksen.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, ellei meitä velvoittava lainsäädäntö tai toimeksiannon hoitaminen sitä edellytä. Muissa tilanteissa sovimme tietojen luovuttamisesta kolmannelle osapuolelle kanssasi erikseen.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden tason sekä elektronisen että fyysisten tietojen osalta erilaisten teknisten ja organisatoristen suojakeinojen avulla.

Tiedot säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa, joihin asiaton pääsy on estetty. Tietokoneet sijaitsevat valvotuissa lukituissa tiloissa, koneet on kryptattu ja niille pääsy vaatii salasanan. Sähköpostilla salattavaa tietoa lähetettäessä käytämme suojattua sähköpostia.

Henkilötietojen säilytyksen kesto

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimeksiannon hoitamisen kannalta.

Toimeksiannon päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään vielä siltä osin, kuin meitä velvoittavat säännökset edellyttävät. Lainsäädännön lisäksi säilytysaikojen määräytymiseen vaikuttavat Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevat ohjeet. Pääsääntöinen henkilötietojen säilytysaika on 10 vuotta, mutta se vaihtelee käsittelykokonaisuudesta riippuen.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus

  • pyytää tietoa henkilötietojesi käsittelystä sekä pyytää tarkastettavaksi mitä tietoja olemme keränneet sinusta. Mikäli henkilötietoja käsitellään toimeksiannon yhteydessä, voimme evätä pyynnön salassapitovelvollisuuden vuoksi;

  • pyytää käsittelyn rajoittamista taikka epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua;

  • pyytää tiedon poistamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme;

  • saattaa asia tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi, mikäli koet, ettemme ole noudattaneet lainsäädännön meille asettamia velvoitteita.


Olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia tai kysyä lisää tietosuojakäytännöstämme.